جمع آوری داده ها

آنالیز سیج زیر مجموعه شرکت مادسیج می باشد که سالهاست در زمینه پژوهش در کشور فعالیت می کند و با بسیاری از اساتید کشور در ارتباط می باشد.

ما در آنالیز سیج ابتدا مناسب ترین ابزار جمع آوری پژوهش را برای شما تهیه می کنیم سپس داده های آماری شما را با بروزترین ابزار های آنلاین و آفلاین جمع آوری می کنیم، و در نهایت به بخش تجزیه و تحلیل آنالیز سیج برای مرحله بعد تحویل می دهیم

  • گزارش مرحله به مرحله نحوه جمع آوری داده ها در پنل شما قابل مشاهده است
  • استفاده از بانک بزرگ پرسشنامه مادسیج
  • در ارتباط بودن با بهترین اساتید آمار کشور و استفاده از نظرات تخصصی