تجزیه و تحلیل داده ها

تیم تجزیه و تحلیل آنالیز سیج از بهترین اساتید و آمارگران برتر کشور تشکیل شده است که تجربه پژوهشی زیادی را در زمینه آمار دارند و به تمامی نرم افزار های آماری مسلط هستند.